Wraz z 1 stycznia 2020 roku powitaliśmy nie tylko nowe wyzwania i postanowienia noworoczne, ale także zmiany w prawie. Sporo z tych zmian dotyczy przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą internetową. Sprawdź, na jakie zmiany powinieneś się przygotować. 

Zmiany w polskim prawie 2020

 • Zatory płatnicze

Ta zmiana na pewno ucieszy tych, którym zdarza się upominać i czekać na zapłatę zaległej faktury. Wraz z nowym rokiem wchodzi w życie ustawa, która ma ograniczyć tzw. zatory płatnicze w 2020. Nastąpi skrócenie (do maks. 30 dni od dnia doręczenia faktury) terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny. Nastąpi też skrócenie (do maks. 60 dni) terminu zapłaty w tzw. transakcjach asymetrycznych. To typ transakcji, w których wierzycielem jest mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, a dłużnikiem duży przedsiębiorca. Wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności. Z kolei dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił.

 • Niedziele handlowe

Nie wszyscy są zadowoleni z tej zmiany, ale branża eCommerce z pewnością nie może narzekać. W 2020 roku czeka nas tylko siedem niedziel handlowych w roku. Zakaz handlu nie będzie obowiązywał tylko w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie oraz w niedzielę bezpośrednio przed Wielkanocą. To może oznaczać jeszcze większe zainteresowanie Polaków zakupami przez internet.

 • BDO

Troska o stan naszej planety jest obecnie jednym z głównych trendów – wpływa to także na obszar prawa i regulacji. 1 stycznia weszły nowe przepisy dot. segregowania i utylizowania odpadów. Wiążą się one z obowiązkowym wpisem do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Każda firma zajmująca się wywozem odpadów, zarejestrowana w Bazie Danych o Odpadach (BDO), będzie zobowiązana do prowadzenia elektronicznej ewidencji działalności.
Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorstw, które:

  • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
  • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).W tym roku wchodzą też szerokie przepisy dot. segregowania i utylizowania odpadów.

Nie wiesz, czy ten obowiązek dotyczy również Ciebie? Tutaj znajdziesz ankietę, która pomoże Ci zdecydować, czy masz obowiązek podporządkować się nowym przepisom.

 • Płaca minimalna

Jeśli w Twojej firmie pracują osoby, które otrzymują płacę minimalną – czeka ich podwyżka. Minimalne wynagrodzenie wzrasta o 350 zł do 2 600 zł. To oznacza, że płaca minimalna wyniesie 49,7% prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia. Wraz z minimalnym wynagrodzeniem rośnie także wprowadzona w 2017 roku minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Od teraz minimalna stawka godzinowa wynosi 17 zł – (wzrost z 14,70 zł w 2019 roku).

Zmiany w prawie Unii Europejskiej 2020

 • Zmiany w WDT

1 stycznia wchodzą w życie zmiany w prawie Unii Europejskiej 2020 związane z opodatkowaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych (tzw. quick fixes). Znaczną zmianą będzie uznanie numeru  VAT nabywcy oraz złożenie prawidłowej informacji podsumowującej VAT-UE za wystarczające dla skorzystania ze zwolnienia z VAT. Jednocześnie pozostanie prawo do jego odliczenia w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwanej dalej WDT.

Jedna z nowych regulacji odnosi się do warunków, które umożliwiają zastosowanie stawki 0% dla WDT w 2020. Obowiązywać będzie domniemanie, że towary będące przedmiotem WDT zostały przemieszczone z Polski do innego kraju UE (dostawa może korzystać ze stawki 0%), jeżeli podatnik dokonujący WDT posiadać będzie co najmniej dwa dowody.
Dowodami takimi mogą być:

  • dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów;
  • polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwier­dzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów / dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia / poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.

Więcej na temat zmian związanych z opodatkowaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych przeczytasz tutaj lub tutaj.

 • Cele UE: klimat, pasażerowie i Brexit

Zmiany wprowadzane w prawie UE 2020 pozwala śledzenie priorytetów wspólnoty na kolejne lata. Na stronie Parlamentu Europejskiego możesz znaleźć skrótową listę rzeczy, które czekają nas w 2020 roku – nie tylko w kontekście prawnym. Tekst dostępny w języku polskim.